Biolearning


Knowledge sharing in immunology


Ib Søndergaard

Uddannelse

Cand. scient. i biokemi fra Københavns Universitet.

Forskningsassistent på Farmakologisk Inst. KU.

Leder af Lab. for Medicinsk Allergologi, Rigshospitalet.

Lektor på Kemisk Institut, KVL. (Det Biovidenskabelige Fakultet KU).

Lektor på DTU System Biology. Center for Mikrobiel Bioteknologi (CMB).

Bedømt professoregnet i biokemi ved DTU.


Undervisning

Undervist i immunologi 1992-2010 på DTU.

Holdt utallige kurser i biokemi og immunologi på universitetsniveau.

Holder kurser for Folkeuniversitetet i Aarhus om immunologi.

Har vejledt 100+ specialestuderende og 17 PhD studerende.


Publikationer

Publiceret 116 publikationer i internationale tidsskrifter med peer review.

11 bogkapitler

200+ bidrag til nationale og internationale kongresser og møder.

H-index er 19.


Censor

Censor ved bachelor-, kandidat- og PhD afhandlinger ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og DTU.


Været medlem af

Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd

Forskningsrådet for Teknologi og Produktion

Ernæringsrådet

DTUs PhD programudvalg


Faglig bedømmer

Højteknologifonden nu Innovationsfonden.