Biolearning


Knowledge sharing in immunology


Vi leverer kurserne Immunologi (4 dage) og Immunologi light (2 dage).


De henvender sig til alle der ønsker et overblik over immunologien, men på forskellige niveauer. Kurserne kan enten bruges til at genskabe overblikket fra tidligere kurser eller som forberedelse til et større immunologikursus. Det forudsættes at deltagerne har basal viden om kemi og biologi.


     Immunsystemet - et overblik

     Det innate immunsystem

     B-celler og antistoffer

     Antigenpræsentation

     T-celler og cytokiner

     Lymfesystemet og lymfocyttrafik

     Hvordan immunsystemet lukkes ned efter en infektion

     Tolerance og MHC restriktion

     Immunologisk hukommelse og vacciner

     Immunopatologi: Når immunsystemet tager fejl

     Cancer og immunsystemet

     Et kritisk blik på immunsystemet